Login
Nënshkrimi elektronik

Benefitet e nënshkrimit elektronik

Kjo lidhje e identitet të nënshkruesit me mesazhin (tekstin) është e sigurt ndaj keqpërdorimeve. rTrust mbështet nënshkrimin e avancuar elektronik, konform kërkesave të eIDAS Rregullores 910/2014 të BE-së, ashtu që nënshkrimi elektronik:

Është i lidhur vetëm me nënshkruesin.

Mundëson identifikimin e qartë të nënshkruesit.

Përdorë të dhënat për krijimin e nënshkrimit të cilat janë në kontroll të vetëm të nënshkruesit.

Është i lidhur me të dhënat që nënshkruan në atë mënyrë që çdo ndryshim i mëvonshëm në to është i detektueshëm.

Rëndësia e nënshkrimit elektronik

Nënshkrimi elektronik është i rëndësishëm për qytetarin për shkakun sepse i mundëson kryerjen e shumë shërbimeve si: aplikimet, kërkesat, pagesat etj. Përmes internetit në institucione të ndryshme, kështu duke i kursyer kohë dhe para. Me nënshkrimin elektronik më nuk keni nevojë të shtypni formularin e qeverisë komunës apo të ndonjë organizate tjetër e ta nënshkruani me laps dhe ta dorëzoni personalisht tek personi zyrtar për ta konfirmuar praninë dhe identitetin tuaj. E gjithë kjo procedurë me nënshkrimin elektronik kryhet përmes internetit, pa lëvizur fare nga shtëpia.

Nënshkrimi Elektronik

Apliko Falas
DUO

Benefitet e DUO

DUO përmban dy certifikata – një për nënshkrim elektronik dhe një për autentikim të domosdoshme edhe për të krijuar nënshkrimin elektronik edhe për të konfirmuar identitetin e qytetarit, konform eIDAS Rregullores 910/2014 të BE-së për të gjitha veprimit në Internet.

Nënshkrimi elektronik dhe autentikimi

Apliko Falas