Login
Lexo për arritjet e shumta në blogun tonë

Identitet Digjital që njihet në gjithë Zonën Ekonomike Evropiane

Krijo identitetin tuaj digjital që njihet në gjithë Zonën Ekonomike Evropiane dhe në Republikën e Kosovës. Identiteti Elektronik është parakusht për nënshkrime elektronike, vula elektronike dhe autentikim në web faqe. Identiteti digjital krijohet në harmoni me rregulloren e Bashkimit Evropian eIDAS 910/2014, për çka SLOTES by PBC mban certifikatën numër P249E-0003/2021.

Të besuar nga shumë biznese


Rreth rTrust

rTrust është ofrues i kualifikuar shërbimeve të besueshme dhe lëshon certifikata për nënshkrime elektronike të kualifikuara, nënshkrime elektronike të avancuara, vula elektronike të kualifikuara, vula elektronike të avancuara dhe identitete digjitale për qytetarët dhe bizneset brenda Zonës Ekonomike Evropiane, në përputhje Rregulloren eIDAS 910/2014 të BE-së dhe me kuadrin ligjor të Republikës së Kosovës, për çka edhe është njohur nga Ministria e Ekonomisë, me vendimin numër 6269, të datës 15.12.2023.

Klikoni këtu për të nënshkruar dokumentin tuaj

Nënshkrimi dhe Autentikimi elektronik

Nënshkrimi elektronik krijohet përmes teknologjisë së avancuar biometrike dhe të enkriptimin, sikur kërkohet edhe nga rregullorja eIDAS e BE-së. Nënshkrimi elektronik i kualifikuar ka të njëjtin efekt juridik sikurse nënshkrimi i dorës. Lehtësia e përdorimit të nënshkrimit elektronik dhe siguria e disonueshmëria elektronike e dokumenteve janë disa nga faktorët bazë që ju ta merrni nënshkrimin qysh tani.


Vula elektronike

Vula elektronike, përveç reduktimit të kostos dhe ekspeditivitetit të biznesit tuaj, ajo rrit edhe sigurinë dhe integritetin e dokumenteve tuaja. Dokumentet me vulë elektronike janë të gjurmueshme në çdo kohë dhe mund të ruhen në formë elektronike, në kohë pa limituar. Aplikimi në projekte e grante kombëtare e ndërkombëtare shpalos në masë të madhe seriozitetin dhe përkushtimin tuaj në organizimin e procesve të brendshme dhe qasjes suaj në përgjithësi.


Digital Onboarding

Nënshkrimi elektronik është i rëndësishëm për qytetarin për shkakun sepse i mundëson kryerjen e shumë shërbimeve si: aplikimet, kërkesat, pagesat etj. përmes internetit në institucione të ndryshme, kështu duke i kursyer kohë dhe para.


Nënshkrimi dhe verifikimi elektronik

Nënshkrimi Elektronik

Nënshkrimi elektronik është i rëndësishëm për qytetarin për shkakun sepse i mundëson kryerjen e shumë shërbimeve si: aplikimet, kërkesat, pagesat etj. përmes internetit në institucione të ndryshme, kështu duke i kursyer kohë dhe para. Me nënshkrimin elektronik më nuk keni nevojë të shtypni formularin e qeverisë, komunës apo të ndonjë organizate tjetër e ta nënshkruani me laps dhe ta dorëzoni.

më shumë
Apliko Falas
Nënshkrimi elektronik dhe autentikimi

DUO përmban dy certifikata – një për nënshkrim elektronik dhe një për autentikim, të domosdoshme edhe për të krijuar nënshkrimin elektronik edhe për të konfirmuar identitetin e qytetarit, konform kornizave ligjore dhe eIDAS Rregullores 910/2014 të BE-së për të gjitha veprimet në Internet. Nënshkrimi elektronik, definohet si “të dhënat në formën elektronike, të cilat u bashkëngjiten.

më shumë
Apliko Falas
Vula e kualifikuar elektronike

Vula elektronike nënkupton të dhënat në formë elektronike, të cilat janë të bashkëngjitur ose të lidhura logjikisht me të dhënat e tjera në formë elektronike për të siguruar origjinën dhe integritetin e këtyre të dhënave, ashtu siç nënkupton vula klasike duke siguruar autenticitetin.

më shumë
49.99 EUR/vit. Apliko këtu
Digital onboarding dhe nënshkrimi elektronik i avancuar

Nënshkrimi elektronik është i rëndësishëm për qytetarin për shkakun sepse i mundëson kryerjen e shumë shërbimeve si: aplikimet, kërkesat, pagesat etj. përmes internetit në institucione të ndryshme, kështu duke i kursyer kohë dhe para. Me nënshkrimin elektronik më nuk keni nevojë të shtypni formularin e qeverisë, komunës apo të ndonjë organizate tjetër e ta nënshkruani me laps dhe ta dorëzoni.

më shumë
Kontakti
Vula e kuaifikuar elektronike

Vula elektronike nënkupton të dhënat në formë elektronike, të cilat janë të bashkëngjitur ose të lidhura logjikisht me të dhënat e tjera në formë elektronike për të siguruar origjinën dhe integritetin e këtyre të dhënave, ashtu siç nënkupton vula klasike duke siguruar autenticitetin.

më shumë
49.99 EUR/vit. Apliko Këtu
Digital onboarding dhe nënshkrimi elektronik i avancuar

Nënshkrimi elektronik është i rëndësishëm për qytetarin për shkakun sepse i mundëson kryerjen e shumë shërbimeve si: aplikimet, kërkesat, pagesat etj. përmes internetit në institucione të ndryshme, kështu duke i kursyer kohë dhe para. Me nënshkrimin elektronik më nuk keni nevojë të shtypni formularin e qeverisë, komunës apo të ndonjë organizate tjetër e ta nënshkruani me laps dhe ta dorëzoni.

më shumë
Kontakti

Zgjidhja jonë

Platforma e besimit tënd

Vendosni besimin digjital në thelb të çdo ndërveprimi me klientët. Mundësuar nga AI i shpejtë, i drejtë dhe i saktë, Platforma e Identitetit Real bashkon një grup global verifikimesh dhe sinjalesh identiteti në një studio orkestrimi të lehtë për t'u përdorur.

Amazon

Automatizoni hyrjen në bord, pajtueshmërinë me KYC dhe verifikimin e identitetit me fuqinë e Onfido Atlas™, teknologjia jonë fituese e çmimeve të AI e zhvilluar brenda për 10 vjet.

Skanimi i ID kartelës

Vërtetimi i adresës

Smart Capture SDK

Ofroni një përvojë të jashtëzakonshme verifikimi të identitetit pa paragjykime për klientët tuaj duke përdorur Onfido Smart Capture, SDK-në tonë të lehtë për t'u integruar, e ndërtuar duke pasur parasysh aksesueshmërinë.

Aprovimi i certifikatës

Për integrim

rTrust është ofrues i kualifikuar shërbimi i besuar dhe lëshon certifikata për nënshkrime elektronike të kualifikuara, nënshkrime elektronike të avancuara, vula elektronike të kualifikuara, vula elektronike të avancuara dhe identitete digjitale për qytetarët dhe bizneset brenda Zonës Ekonomike Evropiane, në përputhje Rregulloren eIDAS 910/2014 të BE-së dhe me kuadrin ligjor të Republikës së Kosovës, për çka edhe është njohur nga Ministria e Ekonomisë, me vendimin numër 6269, të datës 15.12.2023.

Shiko më shumë

Publikimet

Këtu mund të gjeni të gjitha publikimet tona rreth rTrust dhe transaksioneve elektronike të besueshme.